Przed feriami nauczyciele świetlicy wspólnie z uczniami przeprowadzili akcję pisania listów w ramach marzycielskiej poczty. Naszymi adresatkami były Martynka i Wiktoria. Oglądaliśmy fotografie dziewczynek, które pomimo choroby – uśmiechają się i odnajdują radość. Naszym celem było uświadomienie podopiecznym świetlicy, że warto doceniać małe rzeczy, że warto się uśmiechać.

Jak mawiał Henry Saka „Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka„. Kierując się tą zasadą chcieliśmy sprawić jak najwięcej radości Martynce i Wiktorii. W widocznych miejscach w budynku szkoły pojawiły się plakaty promujące akcję. Uczniowie chętnie pisali listy, tworzyli kartki oraz drobne ręcznie wykonane przedmioty, odpowiadające zainteresowaniom dziewczynek. Ostatniego dnia wszystkie przesyłki zostały zapakowane w dwie osobne koperty i wysłane do adresatek.

Mam nadzieję, że już dotarły i jak najwięcej dobrego wniosły! Każdemu dziecku z „Marzycielskiej Poczty” życzymy wielu przyjaciół z całej Polski.