Dzieci z Przedszkola nr 10 im Jana Pawła II w Krakowie również włączyły się w akcję pisania listów do chorych kolegów i koleżanek.

Przedszkolaki zapoznały się z ideą Marzycielskiej Poczty i bardzo chętnie z ogromnym entuzjazmem zaangażowały się w tę kampanię.

Wspólnie z panią starszaki napisały już dwukrotnie listy do Marcina Kuśmierczyka i Tobiasza Nowickiego, a następnie własnoręcznie przygotowały drobne upominki dla chłopców z nadzieją, że ich korespondencja rozjaśni kolegom życie, a każdy list pozwoli im rozproszyć uczucie samotności i wywoła uśmiech na ich twarzach.

Mamy nadzieję, że pisząc listy i kartki dodajemy dzieciom sił do walki z chorobą, a ich rodzicom otuchy. Nam piszącym daje to mnóstwo radości, frajdy i fajnej zabawy.