Po raz kolejny Sołectwo Zielonki włączyło się w akcje wysyłania kartek do dzieci z Marzycielskiej Poczty. Tym razem to dorośli mieszkańcy Zielonek słali życzenia świąteczne i noworoczne małym Marzycielom. Serdeczności przelewaliśmy na karteczki przedstawiające szopkę betlejemską i choineczki z motywami polskich strojów ludowych. Całość odbywała się na tegorocznym opłatkowym spotkaniu Sołtysa Władysława Orzechowskiego z członkami Rady Sołeckiej i przyjaciółmi. Nikt nie szczędził słów wsparcia, a obecny na spotkaniu Katalończyk Marc, starał się niezwykle, by Julia, do której pisał, zrozumiała jego życzenia pisane jeszcze niewprawną polszczyzną.

Pisanie życzeń spotęgowało świąteczne emocje, podobnie jak śpiewanie pięknych, staropolskich kolęd.

Zielonki, 22.12.2012 r.