20 grudnia 2011 r. w dwóch sąsiadujących ze sobą i często współpracujących Szkołach Podstawowych w Kleszczowie i Bojszowie koło Gliwic przeprowadziliśmy akcję pisania listów do Marzycielskiej Poczty. Jesteśmy niewielkimi szkołami, do których chodzą dzieci o gorących sercach. Działania piszących zostały poprzedzone zapoznaniem się ze stroną Marzycielskiej Poczty, jej celami i wybranymi historiami dzieci. Nasi uczniowie bardzo żywo i spontanicznie zareagowali na pomysł włączenia się w akcję. Listy redagowali podopieczni z klas 4, 5 i 6. Prace własnoręcznie ozdabiali, ucząc się poprawnego zapisu i adresowania korespondencji. Odbiorców wybierali sobie sami, ale większość zdecydowała się napisać do sześcioletniego Michała i pięcioletniej Natalii.

Była to dla nas lekcja wrażliwości i zauważenia drugiego człowieka. Dzieci uzmysłowiły sobie trudności jakie stawia przed nami życie i jak ważne wtedy jest wsparcie drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że nasze listy i kartki przyniosą adresatom chwilę radości i wzruszenia, tak jak nam. Być może adresaci odpiszą nam z czego będziemy bardzo się cieszyć.

Mamy nadzieję, że wkrótce to powtórzymy…