W grudniu uczniowie klas czwartych ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu pod opieką wychowawców włączyły się w akcje Marzycielka Poczta.

Klasa 4a swoją paczkę wysłała do Mateusza Halejcio, klasa 4b do Nikoli Kowlik, klasa 4c do Martyny Kurek.

Dzieci bardzo zaangażowały się w przygotowanie, były przejęte stanem zdrowia tych dzieci i cieszyły się, że mogą im pomóc. Bardzo jest nami miło, że uczniowie z naszej szkoły mogli się przyczynić do radości i wywołania uśmiechu na twarzach dzieci.

Czekajcie na nasze paczki. Pozdrawiamy uśmiech