Biblioteka Publiczna MiG Dębna, po raz kolejny uczestniczyła w akcji charytatywnej Marzycielska Poczta. Na stałe akcja ta, zapisała się na kartach kalendarza, szczególnych wydarzeń Oddziału Dziecięcego.

Tym razem namawialiśmy wszystkich czytelników i mieszkańców, by w tym szczególnym okresie jakim był czas Świąt Bożego Narodzenia – pisać tradycyjne kartki z życzeniami świątecznymi do chorych dzieci – podopiecznych Marzycielskiej Poczty! uśmiech

Nie było to trudne zadanie, gdyż ten szczególny czas, bogaty jest pokłady miłości, szczodrości i zrozumienia, i wypływa z wszystkich serc z podwójnym uderzeniem.

Do udziału w tak szczególnym wydarzeniu, namawialiście nas sami pisząc:

„Trzeba pukać do każdych drzwi z wieścią o akcji. Niech to będzie największa akcja promocyjna Marzycielskiej Poczty, jaka kiedykolwiek miała miejsce… Jesteśmy zdeterminowani, by na koniec roku, czuć prawdziwe spełnienie z dobrze wykonanej pracy, że czas ten wykorzystało się w najlepszy możliwy sposób dla dobra innych…”

Pisaliśmy więc wszyscy – mali i duzi – świąteczne kartki do dzieci.

Akcja ta, dała wyraz temu, że tradycja wysyłania kartek nie odeszła w zapomnienie, jest wciąż żywa, i ma się dobrze! A niesienie listownej pomocy dzieciom i wsparcie ich w walce z chorobą, nigdy nie było tak wspaniałomyślne, jak właśnie w tym okresie. Bowiem jest to okres szczególny, to czas który nas uwrażliwia, uszlachetnia i wyczula na cudzą krzywdę. Czujemy potrzebę niesienia pomocy.

Niech to uczucie nigdy w nas nie wygasa i świeci jasnym promieniem przez cały rok!

P.S.
Początek roku, to zawsze czas nowych postanowień. Naszym, jest – postanowienie trwania i działania w tej szczytnej akcji i niesienie listownego wsparcia chorym dzieciom. Miejmy nadzieję, że będzie on bogaty w ludzi niosących bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Piszmy więc wszyscy! – mali i duzi,
a na buziach dzieci pojawi się uśmiech duży!!!

Z listownymi pozdrowieniami
Mali Czytelnicy z Bibliotekarzami
– Milena Szewczyk i Iwona Dziuda