Po raz kolejny Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie włączyło się do akcji „Marzycielska Poczta”, aby uwrażliwiać uczniów na potrzeby innych, kształtować postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, wzbudzać i rozwijać u młodych ludzi uczucie empatii, a przede wszystkim pomóc tak bardzo potrzebującym wsparcia dzieciom.

Od 16 listopada do 18 grudnia 2015r. w naszej szkole trwała kolejna edycja akcji „Marzycielska Poczta”. Uczniowie, po raz piąty, napisali listy lub wykonali prace plastyczne dla wybranych podopiecznych Julii Skonieczek i Tomka Wilewskiego. Powstały piękne, samodzielnie wykonane przez gimnazjalistów kartki z zastosowaniem różnych technik plastycznych oraz listy, w których uczniowie przedstawiali siebie, swoje zainteresowania, plany na przyszłość.

W sumie wysłaliśmy 84 prace (listy/kartki) pełne życzliwości i gorących życzeń świątecznych dla chorych dzieci.

Wielkie podziękowania dla tych, którzy znaleźli czas i ochotę, by pomóc innym.