Boże Narodzenie to okres dzielenia się nie tylko prezentami, ale także własnym sercem. Jeżeli nie będzie to czas wypełniony miłością, życzliwością i dobrocią, to chociażby na ulicach pojawiło się tysiąc ciężarówek Coca- coli, a ludzie ubraliby milion najpiękniejszych choinek, Chrystus nie narodzi się w naszych sercach” – tymi słowami opiekun Samorządu Uczniowskiego, pani Agnieszka Kapuścińska, rozpoczęła maraton tworzenia kartek świątecznych do chorych dzieci, który odbył się 13 grudnia w naszym Gimnazjum.

W czasie późnych godzin popołudniowych w naszej szkole nadal tętniło życie. W akcji wzięło udział 53 uczniów. Każda klasa była reprezentowana przez kilka osób. Młodzież najpierw samodzielnie przygotowała świąteczne kartki, następnie wypisała w nich życzenia, a na koniec umieściła je w zaadresowanych kopertach i przekazała nauczycielom. Zostaną one wysłane do chorych dzieci skupionych wokół Fundacji „Marzycielska Poczta”.

Akcja została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką p. MałgorzatyTomczak, p. Małgorzaty Wawrzyńczak oraz p. Agnieszki Kapuścińskiej.