Wspólnie z dziećmi z klas pierwszych szkoły podstawowej postanowiliśmy napisać do Irminki. Dzieci rysowały dla niej rysunki, gdyż nie umieją jeszcze pisać. Do rysunków załączyliśmy list napisany przez panią. Opisaliśmy, w nim, co robimy w szkole, czego się już nauczyliśmy. Każde dziecko opowiedziało troszkę o sobie, o swoich zainteresowaniach.

Starsze dziewczyny z klasy II gimnazjum napisały list do Julii. Dziewczyny wybrały Julię, gdyż mają podobne zainteresowania.

Zarówno młodsze dzieci, jak i starsze dziewczyny postanowili, że akcję pisania listu będziemy powtarzać.