Świetlica Terapeutyczna została utworzona i włączona w strukturę Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie w styczniu 2005 roku. Uczestnikami placówki są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku 24-52 lat, które wymagają systematycznych, różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno-edukacyjno-opiekunczych.
Uczestnicy placówki mimo, że są niepełnosprawni, to normalni i uśmiechnięci ludzie, których potrzeby i marzenia nie odbiegają od ludzi sprawnych. Spotykają się, mają przyjaciół i potrafią korzystać z życia jak inni. Chętnie uczestniczą w różnego rodzaju akcjach, również charytatywnych, dzięki którym mogą pomóc innym.

I tak, w styczniu 2014 roku podczas zajęć uczestnicy pracowni komputerowej podjęli decyzję, że wezmą udział w akcji MARZYCIELSKA POCZTA.

W Świetlicy pojawiły się plakaty Marzycielskiej Poczty, które informowały o możliwości wzięcia udziału w akcji, polegającej na wspólnym pisaniu listów. Informacja o przedsięwzięciu była także opisana na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie (www.psouupszczyna.pl).

Pierwszy etap akcji przeprowadziliśmy początkiem lutego br. w jednej z sal Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. Mimo, iż był to gorący okres nowego roku, na spotkanie przybyło sporo osób, które chciały poświęcić czas na pomoc innym. Najpierw omówiono ideę i regulamin akcji. Następnie zapoznano się z historiami Marzycielskich Dzieci i wybrano osoby z którymi uczestnicy spotkania chciałyby się bliżej poznać.

Kolejny etap to było wielkie pisanie listów tradycyjnych, przepisywanie listów do komputerowego edytora tekstu, formatowanie tekstów, wydruk listów, wybieranie pocztówek z miasta Pszczyna, wykonanie pamiątkowych fotografii, a nawet rysowanie kolorowych laurek. Ci najsprawniejsi uczestnicy Świetlicy – Tomek, Jarek, Irena, Agnieszka, Marzena, napisali listy samodzielnie lub z małą pomocy terapeuty. Ci mniej sprawni rysowali, malowali, wykonywali fotografie, itd. Każda osoba zainteresowana wzięciem udziału w akcji znalazła zadanie dla siebie – tak prosto z serca, pomimo swojej niepełnosprawności.

Ostatnim etapem akcji było wysyłanie listów do Marzycielskich Dzieci, a wcześniej adresowanie kopert, przygotowanie paczek do wysyłki, zakup znaczków, oraz wykonanie ostatnich poprawek. Zapakowane koperty trafiły do Joasi, Alicji, Mateusza, Maćka i Moniki.

Podopieczni Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie pokazali, że mają wielkie serca i są w stanie nieść pomoc potrzebującym i udzielać im wsparcia. Mają nadzieję, że ich listy wywołają uśmiech na wielu dziecięcych buziach.

Serdecznie i ciepło pozdrawiamy z malowniczej Pszczyny i naszej Świetlicy!