Na pierwszych powakacyjnych zajęciach w świetlicy wiejskiej w Bykowie, postanowiłyśmy wykonać kartki i laurki dla dzieci z Marzycielskiej Poczty. Najpierw dziewczynki zapoznały się z profilami dzieci i odkrywając wiele podobieństw w zainteresowaniach, stworzyły wyjątkowe rysunki i wyklejanki. Następnie napisały dla dzieci krótkie listy z życzeniami. Zajęcia sprawiły nam dużo radości i chętnie je powtórzymy w przyszłości. uśmiech