Samorząd Uczniowski Prywatnej Szkoły Podstawowej „Szkoła jak Dom” w Katowicach postanowił z ogromną przyjemnością przyłączyć się do akcji „Marzycielska Poczta”.

Zdecydowaliśmy się obdarować naszymi kartkami – listami – 9 losowo wybranych Dzieci. W ten oto sposób każda klasa naszego Pionu I-III (każda klasa pisała do jednego Dziecka) miała możliwość podzielić się odrobiną optymizmu i radości z chorymi Dziećmi.

W załączeniu pozwalam sobie przesłać list Naszej Pani Dyrektor, mgr Jolanty Kałuży, który załączony został dla każdego Dziecka indywidualnie w ramach korespondencji „kartkowej”.

Nasze prace przesłaliśmy następującym Dzieciom:

klasa 1a pisała do Natanaela Witczaka z Torunia
klasa 1 b pisała do Małgosi Jabłońskiej z Biełegostoku
klasa 1 c pisała do Mateusza Skoczylasa z Turka
klasa 2a pisała do Martynki Małeckiej z Witkowa
klasa 2b pisała do Oliwi Frost z Klińska Wielkie
klasa 2c pisała do Juli Gawron z Nowego Sącza
klasa 3a pisała do Zuzii i Michała Tomczak z Poznania
klasa 3b pisała do Macieja Pańczyka z Bytomia
klasa 3c pisała do Klaudi Stawińskiej z Ciechanowa

Jednocześnie przesyłam zdjęcia z przebiegu prac nad listami obrazkami.

Zdjęcia: