Akcja w naszej szkole rozpoczęła się w dniu 5 grudnia (MIĘDZY NARODOWY WOLONTARIATU). W akcji brali udział uczniowie z klas: 4-7 szkoły podstawowej i 2 klas gimnazjum. Do akcji włączyli się nauczyciele języka polskiego Agnieszka Słowikowska, Halina Tomasik, Joanna Osińska, oraz Mariola Świercz. Uczniowie wybierali indywidualnie chore dzieci i pisali do nich listy, które przed wysłaniem były sprawdzane prze polonistów. Na lekcjach świetlicowych wykonywano kartki świąteczne, które też były wysyłane. Listy pisaliśmy na zajęcia z rewalidacji i rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. Jest to kolejna akcja w naszej szkole. Poprzednią akcje zorganizował Samorząd Uczniowski.