W tym roku po raz pierwszy uczestnicy zajęć świetlicowych oraz wolontariusze Szkolnego Koła Caritas postanowili dołączyć do tej wspaniałej akcji, jaką jest Marzycielska Poczta. Uczniowie wspólnie zgromadzili się, aby przygotować kartki i laurki dla Nikoli Kowalik oraz Martyny Kurek. Szkolna akcja odbyła się w miłej atmosferze, a uczestnicy zaangażowali się w tworzenie kartek i laurek, wkładając w swoją pracę wiele serca.