Dnia 28.03.2018 r. w naszej małej szkole odbyło się zakończenie akcji „Marzycielska poczta – napisz listy do chorego dziecka”. Ta ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci stała się naszą szkolną tradycją. Już szósty rok bierzemy w niej udział. W tym roku celem akcji było napisanie listów przez wszystkich uczniów i nauczycieli do wybranego przez Samorząd Uczniowski chorego dziecka z fundacji – do dziesięcioletniego Tobiasza Nowickiego chorego na białaczkę limfoblastyczną. Listy pisano przez cały marzec. Dodatkowo przeprowadzono zbiórkę darowizny. Łącznie udało się nam zebrać 130 zł. Darowiznę przekazano za pośrednictwem pocztowym na adres domowy Tobiasza wraz z kartkami i listami. Mamy nadzieję, że króliczek zdąży z przesyłką przed świętami. Organizatorem akcji była pani Małgorzata Popławska.