Dnia 13 grudnia bieżącego roku chętni uczniowie klasy III SP wzięli udział w ogólnopolskiej akcji – Marzycielska Poczta.

Dzieci pisały listy i tworzyły kartki świąteczne dla Pawła i Wiktorii. Mamy nadzieję, że pomogą one rozproszyć uczucie samotności i choć przez moment zapomnieć o trudnościach.

Zaczęliśmy od krótkiej pogadanki na temat zasad i celów funkcjonowania Marzycielskiej Poczty.

Po zaprezentowaniu dwóch profili wybranych dzieci uczniowie z zapałem zabrali się do pracy. Tworzyli nie tylko karty świąteczne- dużym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjne listy.

W wyniku naszej akcji stworzyliśmy kilkanaście listów i kartek pocztowych. Myślę, że wzięcie udziału w zorganizowanym przedsięwzięciu pozwoliło uczniom poczuć satysfakcję z udzielanej pomocy zgodnie z myślą Albert Schweitzer’a:
„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.”