W grudniu 2012 roku uczniowie klas IV – VI po raz pierwszy dołączyli do przyjaciół Marzycielskiej Poczty – ogólnopolskiej akcji, która polega na wysyłaniu listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Minęło ponad trzy lata od tamtych wydarzeń, a nasi wychowankowie wciąż z tym samym zaangażowaniem redagują listy i pozdrowienia.

Tym razem pretekstem do pisania listów był Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z tej okazji uczniowie klas Va, Vc i VIa oraz VIb na lekcji języka polskiego z wielkim entuzjazmem tworzyli piękne, kolorowe kartki oraz redagowali listy do Nikoli Kabat – dziesięcioletniej dziewczynki z Łodzi.

Mamy nadzieję, że listy i życzenia sprawią adresatce dużo radości i wywołają uśmiech na Jej twarzy.