W grudniu 2012 roku uczniowie klas IV – VI po raz pierwszy dołączyli do przyjaciół Marzycielskiej Poczty. Minął rok od tamtych wydarzeń, akcja powoli wpisała się w tradycję szkoły, a nasi wychowankowie wciąż z tym samym zaangażowaniem redagują życzenia i pozdrowienia.

Tym razem nadchodzące Boże Narodzenie stało się pretekstem, by po raz kolejny wziąć udział w akcji. Dlatego też uczniowie klas VIB, VIC i VA oraz VB na lekcji języka polskiego z wielkim entuzjazmem tworzyli piękne, kolorowe kartki oraz redagowali listy do Elizy Banickiej – trzynastoletniej dziewczynki z Gniezna. Mamy nadzieję, że życzenia świąteczne sprawią adresatce dużo radości i wywołają uśmiech na Jej twarzy.