Walentynkowe święto okazało się być dobrym pretekstem, by po raz kolejny nasi uczniowie wzięli udział w akcji Marzycielska Poczta. Uczniowie klas Va i Vb oraz VIb i VIc redagowali listy na języku polskim. Po raz pierwszy do akcji przyłączyła się również klasa IVc, która pod kierunkiem Pani Agnieszki Mazek tworzyła wielobarwne kartki z życzeniami na godzinie wychowawczej. Tak więc moc serdeczności i ciepłych słów powędrowało do dwunastoletniej Joasi Kowalskiej z Krakowa.

Wszyscy mamy nadzieję, że listy i kartki sprawią adresatce dużo radości i wywołają uśmiech na Jej twarzy.