W piękną akcję pisania listów, jeszcze w grudniu, postanowili zaangażować się uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu. Porozmawialiśmy najpierw o akcji Marzycielskiej Poczcie, a następnie uznali, że wyślemy kartki do Martynki. Najpierw powstały laurki, do których następnie dołączyliśmy listy. Mamy nadzieję, że sprawiły one radość naszej adresatce.