Uczniowie klasy IV przy współudziale szkolnego koła wolontariatu przygotowali kolorowe kartki i laurki dla Martynki. Dzieci bardzo poruszyły informacje na temat dziewczynki i zaskoczyły te same zainteresowania i sposoby spędzania wolnego czasu.