W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły oraz oddziału przedszkolnego z inicjatywy Pani pedagog Ewy Makos wzięli udział w Akcji Marzycielskiej Poczty. Wszyscy wychowawcy wraz z uczniami bardzo chętnie przygotowywali kartki, rysunki, pisali listy. Każdy chciał ofiarować „Pocztowym Przyjaciołom” choćby odrobinę radości, ciepła i miłości w ich chorobie i trudnościach, z jakimi muszą się zmierzać każdego dnia. Listy z naszej szkoły wysłane „Marzycielską Pocztą” skierowane były do Nikoli, Irminy, Patrycji, Karoliny, Tobiasza.

Mamy nadzieję, że wywołamy uśmiech na twarzach naszych nowych Przyjaciół.