Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach wraz z p. Longiną Jackowską i p. Aleksandrą Prus – Pazerą przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji – Marzycielska Poczta.

Celem akcji było rozbudzenie wśród uczniów empatii, kształtowanie poczucia niesienia pomocy i wsparcia emocjonalnego dla chorych dzieci.

Uczniowie zapoznali się z profilami dzieci, poznali zainteresowania, marzenia oraz problemy ciężko chorych rówieśników, a następnie zdecydowali się do kogo wyślą swoje listy.

Wszyscy z wielkim zapałem zabrali się do pracy wykonując kartki, laurki, pisząc listy. Dzieci wykazały się pomysłowością, zaangażowaniem oraz inwencją twórczą.

Mamy nadzieję, że nasze listy wywołają uśmiech i pomogą zapomnieć o trudnych momentach w walce z chorobą.

Wszystkim dzieciom przesyłamy serdeczne pozdrowienia, życząc samych pogodnych dni
Uczniowie SP w Bogumiłowicach
wraz z opiekunami