Ludzie listy piszą… a w naszej placówce, Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Starej Niedziałce, dzieci postanowiły pisać listy, niezwykłe listy. A zaczęło się od Karoliny, która opowiedziała o ciekawej inicjatywie w Internecie, która nazywa się „Marzycielska poczta”. To akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci.

Na początku stycznia w szkole pojawiły się plakaty informujące o akcji i zachęcające uczniów do pisania listów. W czytelni biblioteki szkolnej pojawiły się profile dzieci Natalii, Kuby, Natanaela, Kasi, Oli oraz pocztówki, papier na listy i wolontariuszki, które wyjaśniały cele akcji oraz zachęcały do pisania. I tak Szkolny Klub Wolontariatu zachęcił ponad 20 osób do napisania listów, pocztówek, które zostały wysłane do dzieci. Mamy nadzieję, że kolejna edycja marzycielskiej poczty zachęci kolejne osoby do pisania, a listy staną się początkiem przyjaźni.