W ramach działań związanych z Tygodniem Pisania Listów uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku pisali listy do dzieci skupionych wokół Marzycielskiej Poczty. To był dobry czas na pisanie, na zatrzymanie się i pomyślenie nie tylko o sobie.

Akcję rozpoczęliśmy 17 października, w poszczególnych klasach różnie przebiegała. Uczniowie klas I, II, III a, III b, IV, V a, V b oraz dwóch klas VI sami wybrali adresatów. Pisano najczęściej do równolatków, czasem do jednej dziewczynki i jednego chłopca, innym razem w jednej klasie decydowano, że trzeba napisać aż do siedmiu. Najmłodsi ozdabiali koperty, wykonano wiele plac plastycznych, ozdób. Uczono się i przypominano jak należy adresować koperty, wysyłać przesyłki. Takiej ilości listów nigdy nie mieliśmy w naszej szkole!

Wszyscy próbowali dodać chorym otuchy, szukali przyjaźni, pisząc o tym, że przecież niczym się nie różnimy, mamy te same zainteresowania, pomimo że mieszkamy w różnych miejscach w Polsce. Myślę też, że udział w tej akcji otworzył serca wielu uczniom.

Listy wysłano … Mamy nadzieję, że ich odbiorcom zaświeci słońce. Bardzo mocno życzymy tego Im i Ich Rodzinom. Dodam tylko, ze nasza społeczność szkolna liczy niespełna 150 uczniów, nasi wychowankowie nie muszą borykać się z ciężkimi chorobami, które determinują ich życie. Mieszkamy na wsi i czasem żyjemy poza szerokim nurtem życia. Akcja Marzycielskiej Poczty dała nam możliwość innego spojrzenia na dzieciństwo i wartość zdrowia.

W imieniu społeczności szkoły i rady pedagogicznej:

Magdalena Słabig – nauczyciel j. polskiego i historii w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

PS: Na zdjęciach uczniowie klas II i V b.