Uczniowie klasy I należący do Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej im. Remusa w Glinczu pod opieką p. Anny Kryszewskiej chętnie przystąpili do udziału w ogólnopolskiej akcji pisania listów do chorych dzieci – „Marzycielska Poczta”. Dzieci zapoznały się z profilem Wiktorii Mering, napisały list, jak i wykonały dla niej kolorowe kartki. Pojawiły się w nich życzenia z okazji obchodzonych w styczniu przez dziewczynkę 13 urodzin. Mamy nadzieję, że kartki wywołały uśmiech na twarzy Wiktorii i nawiążemy korespondencyjną przyjaźń.

Serdecznie pozdrawiamy z Glincza k. Żukowa uśmiech