Po raz pierwszy zawitała do naszej szkoły „Marzycielska Poczta”. Uczniowie klasy III entuzjastycznie wzięli udział w tej szczytnej akcji, polegającej na przesyłaniu kartek do dzieci chorych z różnych miejscowości Polski. Na początku nasi uczniowie zapoznali się z profilami „Marzycielskich Dzieci”. Z wielkim zainteresowaniem czytali historie ciężko chorych dzieci, które pomimo zmagania się z chorobami, potrafiły cieszyć się życiem, mieć własne pasje i zainteresowania. Następnie uczniowie z zapałem przystąpili do pisania krótkich listów zawierających informacją o sobie. W listach słali chorym dzieciom słowa otuchy, pocieszenia i nadziei oraz życzenia świąteczne. Nasi uczniowie mieli nadzieję, że te listy dotrą do adresatów i przyniosą im mnóstwo radości. Dzięki takim akcjom jak „Marzycielska poczta”, uczniowie naszej szkoły zrozumieli, jak ważne jest dostrzeganie wśród nas osób chorych, niepełnosprawnych i stali się bardziej empatyczni na los innych.

Zachęcamy inne klasy do włączenia się w akcję „Marzycielska Poczta”. Pisanie listów i kartek dodaje chorym dzieciom otuchy i siły do walki z chorobą, a samym piszącym mnóstwo przyjemności.