W październiku nasza szkoła z wielkim zapałem i przyjemnością przyłączyła się do akcji pisania listów, jaką jest Marzycielska Poczta. Uczniowie klas I-III napisali do swoich rówieśników: Jakuba Popko, Natalii Dobskiej i Ewy Dąbrowskiej. Pisanie listów do chorych dzieci było dla nas najlepszą lekcją empatii. Uczniowie napisali listy i narysowali z serca płynące laurki i obrazki. Później udali się na Pocztę, by samodzielnie wysłać listy do adresatów.

Będziemy pamiętać o Marzycielskiej Poczcie i jeszcze nie raz postaramy się wywołać uśmiech na czyjejś twarzy.

Pozdrawiamy!!! uśmiech