Uczniowie z klasy 5b tworząc na lekcji bibliotecznej oraz lekcji języka polskiego barwne i ciekawe listy, zaangażowali się w pomoc dzieciom chorym, które są pod opieką portalu „Marzycielskiej Poczty”.

Dzieci z naszej szkoły co roku przygotowują i wysyłają korespondencję do swoich rówieśników, by dostarczyć im chwilę radości, zapomnienia, ułatwić zniesienie przykrych i trudnych chwil.

Dziś inspiracją do takich właśnie zajęć była okazja pracy z książką, z lekturą pt. „Wszystko zaczyna się od marzeń” M. Pałasza. Okazało się, że marzenie to fantazja, iluzja, ale także cel do którego warto dążyć i o którego spełnienie należy walczyć.

Na koniec uczniowie doszli do wniosku, że czasem warto coś zrobić dla innych i podobnie jak książkowi bohaterowie „podarowali” ludziom uśmiech, nasi uczniowie podarowali go swoim kolegom, koleżankom.