W tym roku szkolnym, z okazji „Tygodnia Pisania Listów” przeprowadziliśmy po raz pierwszy w naszej szkole akcję „Marzycielskiej Poczty”.

Z radością donosimy, że spotkała się ona z dużym zaangażowaniem ze strony uczniów i nauczycieli.

W akcji pisania listów wzięły udział klasy: czwarte, piąte i szóste, natomiast z młodszej grupy wiekowej bardzo zaangażowały się dzieci z klasy IIa.

Powstało ponad 80 listów, które zostały wysłane do oczekujących na nie dzieci.

Akcję na terenie szkoły koordynowali: Agnieszka Iwanucha – nauczyciel bibliotekarz oraz Anna Patelka – wychowawca świetlicy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i oddanie się ważnej sprawie.

Łączymy pozdrowienia dla całej ekipy „Marzycielskiej Poczty” oraz dla wszystkich jej podopiecznych.

Zdjęcia: