Dzieci z naszej szkoły po zapoznaniu się z książką M. Pałasza „Wszystko zaczyna się od marzeń” postanowiły, zrobić coś dla innych. Nasi uczniowie wrażliwi na niedolę tych, którzy muszą zmagać się z chorobą, podjęli decyzję, by spróbować spełnić marzenie swoich rówieśników, pomóc im w walce nie tyle z chorobą, co z samotnością, która często im towarzyszy. Podczas cyklu lekcji poświęconych poznaniu książki „Wszystko zaczyna się od marzeń” zapoznawali się również z portalem „Marzycielskiej Poczty” i pisali listy, kartki, tworzyli rysunki z myślą o ich adresatach, zwracając uwagę na ich zainteresowania.

W akcję zaangażowali się zarówno uczniowie klas IV – VI jak i klas młodszych, powstało 40 listów.

Mamy nadzieję, wierzymy, że przyniosą one kolegom i koleżankom chwilę radości, uśmiechu i zapomnienia.

Jednocześnie informujemy, że na tym nie poprzestaniemy, trwać będziemy nadal przy tych, którzy nas potrzebują. uśmiech

Pozdrawiamy i Trzymajcie się!!!