Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie po raz pierwszy wzięli udział w akcji Marzycielska Poczta. Po zapoznaniu dzieci z celem akcji klasa III c i klasa III g z radością wyraziły chęć napisania listów i kartek świątecznych do chorych kolegów. Na zajęciach dzieci z zaangażowaniem pisały listy, dbały aby pismo było staranne, a także ozdabiały je rysunkami zastanawiając się czy ich praca spodoba się. Niektórzy napisali nawet swój adres z nadzieją na odpowiedź. Nie zabrakło także podarunków związanych z zainteresowaniami adresatów: Mateusza i Wiktorii.

Akcja została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski przy SP 1 w Szprotawie.