W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy po raz pierwszy w naszej szkole „Tydzień Pisania Listów„, który odbył się w dniach 17- 21 października.

W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie – od klas pierwszych do klas szóstych! W sumie napisaliśmy 157 kartek i 64 listy, które zostały wysłane do 10 „marzycieli”. Uczniowie dąbrowskiej dwunastki z zapałem przygotowali samodzielnie kolorowe kartki i pisali listy na lekcjach języka polskiego, które potem zostały wrzucone do specjalnych skrzynek pocztowych. Dzieci pisały o swoich zainteresowaniach, zwierzętach, sposobach spędzania czas wolnego. Dużo miejsca zajęło opisywanie szkoły i miasta, w którym mieszkają. Nie zabrakło też słów wsparcia i życzeń zdrowia. Do akcji pisania listów włączyli się także nauczyciele biblioteki szkolnej i świetlicy.

Na godzinie wychowawczej uczniowie zostali zapoznani z ideą „Marzycielskiej Poczty”, która tak bardzo się spodobała, że w szkole został utworzony Klub Wolontariusza „Pomocna Dłoń”, który już teraz przygotowuje kartki, które będziemy wysyłać „marzycielom” w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Zdjęcia: