Jesteśmy nauczycielkami języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie. Nasza szkoła jest blisko związana z dziećmi nie tylko przez jej profil nauczania, ale także poprzez swoją specyfikę, gdyż uczą się w niej zarówno dzieci w pełni sił fizycznych jak i dzieci niepełnosprawne. Stąd też było jasne, że kiedy ogłosimy akcję pisania listów do chorych dzieci, z miejsca uzyskamy poparcie wśród naszych podopiecznych.

Pod koniec marca i w początkach kwietnia uczniowie klas IV C, IV E, V B, V F, VI A oraz VI C napisali listy do wybranych dzieci. Część z nich opisywała swoje doświadczenia z chorobami, które ich dotknęły, pozostałe starały się na swój dziecięcy sposób wesprzeć chore dzieciaczki w walce z chorobą. Nasi uczniowie postanowili także zgromadzić kartki o Głogowie, aby przybliżyć miejsce, w którym mieszkają, pozostali tworzyli własne widokówki, aby przekazać na nich moc serdeczności.

Naszą rolą jako polonistek było zadbanie o przedstawienie sylwetki chorego dziecka, a także czuwania nad ortograficzną i językową poprawnością pisanych przez dzieci listów, następnie nad wysłaniem listów do dzieci.

Podczas akcji stałyśmy się jeszcze bogatsze w wiedzę o naszych uczniach, gdy nie zawsze grzeczni chłopcy okazywali się wrażliwymi młodymi ludźmi, nieobojętnymi na ciężki los swoich niejednokrotnie młodszych kolegów, którzy nie mogli wyjść z piłką na dwór. Poznałyśmy też bardziej nasze dziewczynki, które nie żałowały swoich naklejek, przylepek i brokatu, aby przyozdabiać wysyłane listy.

To dla nas wszystkich była wspaniała lekcja wrażliwości, którą chcemy w przyszłości powtórzyć. Rozmowa o chorym dziecku jest tylko rozmową, wiersz o chorych jest dla dzieci czystą abstrakcją, podobnie jak bajka czy film. Możliwość pisemnej rozmowy z dzieckiem, gdzie mają przed sobą konkretną osobę, z jej odrębną historią jest bardzo trudna i nawet najwięksi klasowi dowcipnisie milkli, aby zagłębić się w ciszy podczas pisania.

Głogowska „Dwunastka” wspiera akcję pisania listów do chorych dzieci

Wszyscy teraz z niecierpliwością czekają na odpowiedź od dzieci, chociaż wiemy, iż nie zawsze to będzie możliwe. Akcję chcemy cyklicznie powtarzać, pisząc do „naszych” dzieci lub wspierając inne.

Uważamy, iż jest to wspaniała idea, gdzie my zdrowi możemy przez chwilę przystanąć i zastanowić się nad sobą i swoim życiem, pokazać swoje prawdziwe wrażliwe „ja” i wiedzieć, że przy otwieraniu koperty w innej części Polski, nasza praca przyniesie komuś uśmiech.

Niniejszym pragniemy, aby nasza „Dwunastka” została wpisaną na mapę społeczności spędzającej czas nie tylko przed komputerem, ale widzącej inną jednostkę.

Pozdrawiamy serdecznie,