Szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach wykazała się ogromnym sercem. Już kolejny raz uczniowie oraz nauczyciele z SP13 wykonali i wysłali kartki dla podopiecznych Marzycielskiej Poczty. Największym zaangażowaniem wykazali się uczniowie uczęszczający do świetlicy dla klas I-III, a także nauczyciele i dzieci z klasy 1a, 1b, 3a, 3c, 4b i 6c. Paczki zostały dostarczone do Lenki, Wiktorii i Martynki, które zapewne bardzo się ucieszą na widok kartek od nowych przyjaciół. Koordynatorem akcji w szkole jest Pani Klaudia Morkisz, która od 2011 roku motywuje dzieci, aby poświęciły choć chwilę na spełnienie dobrego uczynku.