Mały Samorząd działający w naszej szkole, na koniec I semestru w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadził akcję MARZYCIELSKA POCZTA.

Akcja polegała na wysyłce listów do chorych dzieci, połączyliśmy ją z obchodzonym 12.02. Światowym Dniem Chorego.

Do działań przyłączyli się chętni uczniowie z klas 0-III, działając na miarę swoich możliwości: młodsi rysując laurki, nieco starsi – wypisując kartki pocztowe, a najstarsi pisząc listy.

Razem udało nam się wysłać blisko 200 listów, kartek, pocztówek, laurek.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa zadziałała dwutorowe:

– naszych uczniów uwrażliwiła na potrzeby drugiego człowieka oraz nauczyła, że pomagać można na wiele sposobów,
ale przede wszystkim:
– zaświeciła chociażby najmniejszym promyczkiem słońca w serduszkach osób zgłoszonych,
– a każdy list stał się osłodą dla chorych dzieci.

Dziękujemy autorom strony za stworzenie możliwości włączenia się w działania! uśmiech

Załączamy zdjęcia z wycieczki na pocztę, gdzie dzieci wrzucają do skrzynki listy na „Marzycielską pocztę”.