Kolejny miesiąc oznacza kolejne spotkanie z Marzycielską Pocztą. Jak już pewnie zauważyliście spotykamy się zazwyczaj w ostatnią środę miesiąca. Tym razem przypadło ono na 27.02.2013 r., kiedy pisaliśmy do Patrycji Ostaszewskiej i Tomka Szynkaruka. Na początku dzieci poznają wybrane osoby, ich zainteresowania, choroby, a następnie zabierają się do pracy. Często na swoich kartkach zamieszczają motywy, które związane są z zainteresowaniami dzieci.

Patrycji i Tomkowi, jak i innym dzieciom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia oraz dużo radości i uśmiechu na każdy dzień!!!

Pozdrawiamy. mrugnięcie