19 grudnia uczniowie klasy Ve oraz wolontariusze „SP2 Pomaga” uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie przygotowali kartki świąteczne dla Pawełka. Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie wzięła udział w akcji „Marzycielskiej Poczty”.

W klasie 5e jest kilkoro uczniów należących do wolontariatu i to właśnie oni zainicjowali ten szczytny cel. Pisanie listów, a w szczególności w tak pożytecznym celu, jest dla nich drobnostką. Na lekcji języka angielskiego uczniowie zaznajomili się z ideą akcji i poznali sytuację chorego chłopca, do którego napisali życzenia świąteczne pod czujnym okiem nauczyciela a zarazem opiekuna Klubu Wolontariuszy „SP2 POMAGA”. Uczniowie samodzielnie przygotowali kartki świąteczne, a życzenia napisali nie tylko w języku polskim ale również angielskim. W ten sposób powstały piękne kartki, które opiekun grupy wysłał do Pawełka. Uczniowie włożyli wiele trudu i serca w przygotowane kartki i życzenia. Byli bardzo zaangażowani i ostatecznie szczęśliwi, że mogą w ten sposób rozweselić Pawełka.

Zachęcamy innych do wzięcia udziału w tej akcji, gdyż tak niewiele trudu sprawia tak wiele radości.