W dniach 11 – 15 grudnia 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie po raz pierwszy włączyli się do akcji „Marzycielska Poczta”. Dzieci wykonały własnoręcznie kartki dla chorej Lenki, Tobiasza i Pawełka. Akcję na terenie szkoły zorganizowało Szkolne Koło Wolontariatu, a udział w niej wzięli uczniowie różnych klas 3 – 7 oraz 2 i 3 gimnazjum. Koordynatorem akcji była p. Edyta Szeląg.