W październiku wszystkie dzieci kl. 1b, 2a i 3a Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie wraz z wychowawczyniami Danutą Wiśniewską, Katarzyną Półczyńską i Małgorzatą Pobłocką po raz pierwszy podjęły akcję pisania listów do dzieci z „Marzycielskiej Poczty”.

Adresatami listów byli ich rówieśnicy. Dzieci pisały o swoich zainteresowaniach, marzeniach i przeżyciach. Listy ozdobiły rysunkami, wycinankami i naklejkami.

Najmłodsze dzieci wykonały barwne kartki. Wszyscy pracowali z dużym przejęciem i zapałem. Akcja wyzwoliła u dzieci pozytywne emocje; wszystkie chciały poznawać nowych przyjaciół. Jednocześnie stworzyła możliwość doskonalenia różnych form wypowiedzi zarówno poprzez słowo jak i dzieło plastyczne. Pragniemy kontynuować i rozszerzyć naszą działalność włączając kolejnych ochotników.