Listy dla Martynki i Krzysia

W naszej klasie została przeprowadzona akcja pisania listów do dzieci z „Marzycielskiej Poczty. Chcieliśmy sprawić radość dzieciom i wywołać uśmiech na nich twarzy.