Uczniowie klas IV – VI należący do Szkolnego Koła Caritas działającego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu, gdy tylko dowiedzieli się o akcji „Marzycielskiej Poczty” z wielką ochotą i zaangażowaniem, bez chwili wahania i zastanowienia postanowili włączyć się w akcję pisania listów do chorych dzieci.

Po z zapoznaniu się z ich profilami sami zadecydowali, do kogo będą pisać. Wybór padł na rówieśników: Natalkę Stosik i Maćka Pańczyka.

Z ochotą przystąpili do działania, a swoim przykładem pociągnęli innych. Ostatecznie w akcję włączyły się wszystkie klasy IV-te, V-te oraz jedna VI, a także wychowawczynie 2 z nich.

Akcję przeprowadziliśmy na przełomie kwietnia i maja, a dziś możemy powiedzieć, że chociaż był to pierwszy to z pewnością nie ostatni raz i z pewnością stanie się ona stałym punktem naszych działań.