Witajcie Marzyciele!

W związku z tym, że akcja jest otwarta i każdy może wziąć w niej udział, zorganizowałyśmy akcję pisania listów do chorych dzieci przez uczniów naszej szkoły.

W akcję włączyły się klasy 0 – VI wraz z wychowawcami. Uczniowie razem z wychowawcami pisali na godzinach wychowawczych listy do wybranych dzieci. W każdym oddziale klasowym opiekun zapoznawał uczniów z historią wybranego dziecka. Oddziały zerowe wykonały kartki, zaś klasy I – VI pisały listy w parach, bądź indywidualnie. Następnie napisany list wkładały do zaadresowanej i opatrzonej znaczkiem koperty. Tak wykonane listy należało dostarczyć do świetlicy szkolnej, gdzie zostały umieszczone w specjalnej skrzynce Marzycielskiej Poczty. Kolejnym krokiem była wysyłka do adresatów.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a dzieci włożyły wiele wysiłku w samodzielne wykonanie listów. Szczególnie ważne były zainteresowania chorych dzieci, do których uczniowie starali się odnieść. Mamy nadzieję, że listy sprawią ich odbiorcom wiele radości, pozwolą na mocniejszą wiarę we własne siły i zdrowie, a może dadzą początek przyjaźni, gdyż każde zaangażowane dziecko naszej szkoły liczy na listowną odpowiedź od swego wybranego adresata.

Gorące pozdrowienia z Międzyrzecza!