W grudniu w naszej szkole została zorganizowana akcja Marzycielskiej Poczty polegająca na pisaniu listów i kartek świątecznych do chorych dzieci. Mali wolontariusze z klas trzecich zadecydowali, że naszą korespondencję skierujemy do 10-letniej Natalki Dobskiej z Piły.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli, co zaowocowało pokaźną liczbą ponad 170 listów i kartek. Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły nie są obojętni na choroby i cierpienie i chcą nieść radość innym. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy również podejmowali tego typu działania.