9 października świetlica szkolna przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Tychach obchodziła Dzień Poczty i Pisania Listów.

Zapoznano świetliczaków z historią Lenki Krakowczyk i Mateusza Halejcio.

Z wielkim zaangażowaniem zabraliśmy się do pisania listów i tworzenia obrazków i laurek, dzięki którym chcemy sprawić radość i dać im nasze wsparcie. Uczniowie jednogłośnie oznajmili, że za rok znowu chcą brać udział w akcji „Marzycielskiej Poczty”.

Mamy nadzieję, że nasze listy, laurki i obrazki wywołają uśmiech na twarzach Lenki i Mateusza. mrugnięcie