Akcję „Marzycielska Poczta” organizujemy drugi rok. Wszystkie dzieci z klas IV – VI miały przeprowadzone zajęcia – pogadanki na lekcjach zajęć komputerowych, techniki i zajęciach z panią pedagog. Dzieci wykonały własnoręcznie kartki świąteczne i wysłały do wybranej przez siebie osoby.

Naszym dzieciom sprawiło to dużo radości i mamy nadzieję, że dzieciom, które te kartki otrzymały, również!