Uczniowie klasy 3b po raz pierwszy wzięli udział w akcji pisania listów. Dzięki świetnie przygotowanym profilom, szybko zadecydowali, do kogo skierują swoją korespondencję. Często o wyborze decydował podobny wiek i zainteresowania. Dzieci z wielkim sercem i emocjami przystąpiły do pisania listów. Nowym kolegom chętnie opowiadały o sobie, dzieliły się swoimi przeżyciami, wyrażały chęć osobistego spotkania. W najbliższych dniach listy trafią do adresatów i wszyscy ciszą się, że tym małym gestem dostarczą wielu radości swoim rówieśnikom.