W Szkole Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej działa Kółko PCK. Dowiedzieliśmy się o Akcji „Marzycielska Poczta”, bardzo spodobał nam się pomysł pisania listów do dzieci i zapragnęliśmy się dołączyć. Zrobiliśmy plakaty informujące o Akcji, roznieśliśmy je uczniom z klas 1-5. Na początku grudnia zebraliśmy napisane, wykonane przez uczniów listy, kartki, rysunki. Było ich bardzo dużo, wszystkie były przepiękne i wzruszające. Otrzyma je aż 6 dzieci. uśmiech Bardzo dziękujemy wszystkim autorom, wychowawcom, jesteście WSPANIALI. uśmiech Pozdrawiamy wszystkie dzieci, do których można napisać listy, jesteście WSPANIALI. uśmiech