Początkiem grudnia uczniowie klas czwartych oraz szóstej SP 38 w Bielsku-Białej wzięli po raz pierwszy udział w akcji „Marzycielska Poczta”. Po przejrzeniu profili dzieci jako adresatkę naszych listów wybraliśmy Lenkę Krakowczyk. Na lekcjach informatyki dzieci z klas czwartych tworzyły w programie graficznym świąteczne kartki z życzeniami, które następnie zostały wydrukowane i pięknie udekorowane kolorowymi naklejkami. Klasa szósta pisała listy w ramach godziny wychowawczej. Mamy nadzieje, że nasze prace sprawią Lence dużo radości.