Bardzo się cieszymy, że udało nam się jeszcze przed wakacjami wysłać kolejny list. Tym razem postanowiliśmy napisać do Nikoli Kowalik. Najpierw poznaliśmy historię Nikoli oraz jej zainteresowania, a następnie zabraliśmy się za wykonanie laurek. Niektóre dzieci ozdobiły swoje kartki kwiatami, a inne wykonały wakacyjne rybki. Dzieci obiecały, że nie zapomną o „Marzycielskiej Poczcie” i wyślą do podopiecznych akcji pocztówki z wakacji.